Adatkezelési szabályzat

Szolgáltató a Megrendelői megállapodás létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Szolgáltató az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Szolgáltató a Megrendelő személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: cégnév, telephely, székhely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, email cím, telefonszám.

Szolgáltató a regisztráció valamint a Megrendelői megállapodás megkötése során a Megrendelő által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.


Kapcsolat
telefon: +36 30 791 1617
E-mail: ingatlan@ingatlanklikk.hu
Kövess bennünket!